ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Вася Мандикова-ИвановаОтзив за монографията на Величка Чаушева „Мястото на българския песенен фолклор в слуховото развитие на подрастващите“

Представяме на вашето внимание отзив на Вася Мандикова-Иванова, посветен на един изключително стойностен и интересен научен труд – монографията „Мястото на българския песенен фолклор в слуховото развитие на подрастващите“ с автор Величка Чаушева. Изданието внася своя съществен принос в методологията на обучението по български музикален фолклор, като предлага оригинален авторски модел за музикално-слуховото възпитание на децата като органична част от глобалните социо-културни процеси на нашето време.

Уникални посетители: 158