ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Ани СвинароваОСНОВИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МУЗИКАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ВДЪХНОВЕНО ОТ ПРОЦЕСА НА ЗВУКОСИНТЕЗИРАНЕ, ПРЕДСТАВЯЩО НЯКОИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ СОФТУЕРНИ СИНТЕЗАТОРИ GRANIS, WATAN, FMAN, ADDISYAN И SYNTHAN_SUBTRA. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА GRAWAFADDSU

Уважаеми читатели, в рубриката “Музикален логус”, публикуваме част от доктората на Ани Свинарова – хоноруван асистент и докторант в Националната Музикална Академия “проф. Панчо Владигеров”.
Младата колежка има сериозен опит в изучаването на звуковите процеси – Звуков синтез, MIDI, Музика и компютър. Тя е магистър специалност “Медийна композиция и електроакустична музика”. НМА, 2010 – 2012, Магистър, специалност “Артистични психо-социални практики”. НБУ, 2009 – 2011, Бакалавър, специалност “Музикално изкуство”,специализация – пиано. НБУ, 2005-2009.
Осъществява Специализация по програма ЕРАЗЪМ в Университет за музика и сценично изкуство – Виена, с избрани курсове от магистърски програми “Медийна композиция” и “Електроакустична композиция”, както и Max/MSP музикално програмиране, IRCAM, Париж.

Чети публикацията

Уникални посетители: 609