ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Явор Гочев“Огледалото и Отражението”

С голяма радост публикуваме електронната книга на колегата Явор Гочев, който обхваща широкоспектърно въпросите за музиката и екзистенциализма, странните, “невидими” моменти като закономерности в това вълнуващо изкуство. Късмет е, че Явор Гочев е толкова разностранен талант, който не се задоволява само с прекрасните си инструментални качества като пианист, или широките си познания в така далечна област от музиката като икономиката. Той търси дълбоко закономерностите, които свързват нашия свят, на пръв поглед толкова различен и същевременно толкова хомогенен. Ето няколко думи за автора:

Явор Гочев е творец с разностранна специализация и широкообхватни търсения. Пианист с многобройни артистични изяви на престижни български и международни сцени, заедно с това – квалифициран звукорежисьор, музиковед и икономист. Преподавател с близо двадесетгодишен опит в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, авторът реализира поредица аналитични разработки и научни изследвания върху психофизиологичните основи на пианистичното изкуство. Същевременно, в продължение на дълги години вниманието му неизменно е насочено към едно от най-забележимите предизвикателства, стоящи днес пред всички нас – обединението на посоките, в които се простират пътищата на науката и на духовността.

Представяме на вашето внимание поредната му книга, озаглавена “Огледалото и отражението”. Тя ни предлага нестандартен и иновативен поглед към основни принципи, залегнали в редица сфери човешкото познание. Базирани върху универсалните и основополагащи пропорции на важни числови съотношения, заложени в основите на музикалното изкуство, пред очите на читателя се появяват множество модели на синтез и единение между различни области в науката (математика, информатика, кибернетика, химия, физика, астрономия); изкуството (класическа музика), древната и съвременна духовност (йога, И-Дзин, сакрална геометрия, астрология, мистика, философия).

Чети книгата: http://gochev.net/books/nma-press/YavorGochev_TheMirrorAndTheReflection.pdf

Уникални посетители: 579