ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Годишнини
Велислав ЗаимовНяколко думи за Стефан Икономов

Публикуваме емоционалния спомен на нашия изтъкнат композитор Велислав Заимов за големия наш композитор, пианист и педагог от близкото минало Стефан Икономов, написан няколко дни преди 80-годишния му юбилей. Напуснал ни твърде млад, той остана пример за най-висок професионализъм като композитор, теоретик и пианист и същевременно невероятна скромност, твърде нехарактерна за определени личности от музикалното съсловие.
Нека думите на Велислав Заимов ни върнат не само повече 20 години назад, но и запознаят младите хора, музиканти, или любители на музиката с истинските градители на нашата култура, които съчетаваха високи професионален морал и личностно достойнство.

Няколко думи за Стефан Икономов

Стефан Икономов

Уникални посетители: 632