ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Отзиви
Велислав ЗаимовНова творба за нестандартен състав

На 10-ти октомври 2019 година в зала „Филип Кутев“ на Съюза на
българските композитори клавирното дуо Десислава Щерева и Евгения
Симеонова и Камерният оркестър „Орфей“, дирижиран от Райчо Христов,
изпълниха „Дивертименто концертанте“ за две пиана и струнен
оркестър от Красимир Тасков.
Произведенията за две пиана и струнен оркестър не са срещат често в
нашата музика. Досега по-известни такива творби имат в творческата си
биография Стефан Икономов, Божидар Абрашев, Пенчо Стоянов,
Александър Йосифов. А такъв ансамбъл съвсем не е за подценяване: той е
съставен от две контрастни една на друга групи, но всяка от тях напълно
компактна и с големи изразни и технически възможности, предлагащи на
композиторската инвенция широк спектър от решения по отношения и на
фактурата, и на архитектониката. Ето защо появата на подобни творби
съвсем основателно предизвиква интерес сред ценителите на съвременната
музика.
Дивертиментото на Красимир Тасков е замислено до голяма степен на
концертен принцип като съпоставяне на фактурата на клавирното дуо и на
струнните инструменти. В него преобладава моторно движение, в което
двете клавирни партии имат ансамблово-солистичен характер. „Играта“
между двете групи поставя сериозни изпитания пред изпълнителите.
Диригентът Райчо Христов успя да постигне отлично взаимодействие
между оркестъра и двете пиана, така че произведението прозвуча с лекота в
указаното от автора бързо движение. Такова изпълнение не е изненадващо
за музиканти със сериозен опит в съвременната музика. Пернишкият
камерен оркестър „Орфей“ с дългогодишния му диригент Райчо Христов са
сред нашите най-изтъкнати и търсени състави от тяхната категория.
Клавирното дуо Десислава Щерева – Евгения Симеонова отбелязаха
поредния си успех на утвърден ансамбъл с двадесетгодишен стаж,
многократно представящ творби от български композитори за два пиана,
както и за две пиана като част от по-голям състав. Изпълнението им се
отличава не само с безупречна техника, но и със завидна ансамблова спойка,
която им позволява да вникнат и тълкуват логично авторовия замисъл.
Появата на подобни творби, особено когато са изпълнени с вещина и
задълбочено отношение към нотния текст, обогатяват музикалния живот.
Ето защо би било редно да им се търси по-голямо разпространение,
независимо от трудностите с намиране на зали с подходящи два
равностойни рояла.

Уникални посетители: 461