ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Актуално
Ростислав ЙовчевНов сайт-партньор

Благодаря за възможността сайта http://galerianadumite.bg/ и неговата рубрика “Музикални опуси”, в който се стремим да дадем място на публикации, свързани с нашето любимо изкуство- музиката да присъства на сайта на най-престижното висше училище за музика у нас- Националната Музикална Академия “проф. Панчо Владигеров”.
Това е чест за екипа на “Галерия на думите” и рубриката “Музикални опуси”, който приемаме с благодарност!
Естествено, за нас е чест и сайтът на НМА- www.nma.bg, заедно с утвърдените досега сайтове на партньорите да присъства като на заглавната страница на нашия сайт.
На добър час в името на развитието на бъдещото поколение наши колеги-музиканти!
Ростислав Йовчев

Уникални посетители: 738