ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Годишнини
Боянка АрнаудоваНикола Гюзелев на 80 години

Едва ли е нужно да представяме забележителния български бас Никола Гюзелев. За съжаление, големият български певец не доживя своята 80 годишнина. Но дирята, която е оставил в родното изпълнителско изкуство, “магията” с която внушава образите на сцената, остават да живеят още дълго.
Предлагаме текста на нашата известна музиковедка Боянка Арнаудова, пряк свидетел на шеметната кариера на Никола Гюзелев. Тя споделя много непознати страници от богатия му на събития живот, с което за кой ли път ни кара да сме горди, че българският народ е създал такива колоси в музиката, които предизвикват възхищението на цивилизования свят.

Уникални посетители: 495