ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Зорница ПетроваНепознати страници “Bel canto”. За оперното творчество на Саверио Меркаданте (1795-1870)

Представяме материала на редактора от нашия екип – доц. д-р Зорница Петрова за италианския маестро на белкантото Саверио Меркаданте. Текстът е част от концертното представяне на италианския композитор преди няколко седмици в София.

Чети публикацията

Уникални посетители: 569