ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Сабин ЛевиНаписване на четиригласна двойна фуга в стил Хиндемит

Публикуваме нова статия на нашия изтъкнат преподавател по полифония Сабин Леви. В нея той показва как би могло да се напише фуга в стила на един от най-известните майстори на полифонията на XX век- Паул Хиндемит. Важно условие е двата публикувани файла да вървят заедно. В единия е текста, а в другия партитурата, която да го следва!

Приятно четене!

Уникални посетители: 505