ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Зорница Димитрова„Моето педагогическо кредо“ – проф. Реса Колева на 85 години

Уважаеми читатели, с удоволствие Ви представяме автора на публикацията. Сериозна препоръка за нас е, че текстът ѝ е препоръчан от нашия високоуважаван член на редакционния колектив, големия български музиколог – проф. д-р Мариана Булева. Ето няколко щрихи от биографията на д-р Зорница Димитрова:

Д-р Зорница Димитрова завършва бакалавърска степен във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ със специалност Приложна лингвистика с руски и немски език. Дипломира се в бакалавърската степен на специалност Педагогика на обучението по музика, а по-късно завършва магистърската степен на същата специалност във ВТУ. През 2017 г. защитава отново в същия университет докторат на тема „Музиката на барока в обучението по класическо пеене“. В периода 2003 – 2006 г. специализира класическо пеене в Оперната студия на Държавна опера – Стара Загора под ръководството на проф. Реса Колева. От 2011 г. периодично е канена за хоноруван преподавател към катедра „Музика“ на ВТУ.

Уникални посетители: 514