ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Антропософски новини
Рудолф ЩайнерМетаморфози на душевния живот, Втора част
(Събр. съч. 59), № 52
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводачи:
Мария Пашова, Атанас Атанасов
Издателство „Издателско ателие Аб“:
Година на издаване: 2021
ISBN: 978-619-228-098-7

Втора част

Уникални посетители: 190