ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
д-р Елена КаралийскаМечѝслав Карлóвич и неговото песенно творчество

Предлагаме Ви текста на нашата изявена акомпаняторка Елена Каралийска, която от години се занимава активно с полското композиторско творчество. Преди време, тя защити докторат върху песенното творчество на Станислав Монюшко, автор когото тя активно пропагандира чрез собствени концертни изяви, или такива на своите студенти от Националната Музикална Академия “проф. Панчо Владигеров”. С публикацията си за Мечислав Карлович, напуснал твърде рано този свят в началото на XX век, тя отваря още една интересна и почти непозната страница от полската музика:

Чети публикацията

Уникални посетители: 689