ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Андрей НайденовКристоф Вилибалд Глук (1714-1787) – реформаторските му опери, писани в законите на белкантото – кратка студия

Преди време, публикувахме текст на младия певец Андрей Найденов, който изследва интересни процеси във вокалната музика от минали епохи. Сега предлагаме на Вашето внимание студия върху творчеството на големия оперен реформатор Кристоф Вилибалд Глук.

Уникални посетители: 581