ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Цветанка КоловскаКреативност и форми на взаимодействие между учебната и извънучебната дейност в педагогическата практика на студентите по музика

Пубикуваме научния материал на нашата колежка от АМТИИ “проф. Асен Диамандиев” – Пловдив Цветанка Коловска, засягащ въпроси от музикалната педагогика. Ето малко нейни биографични данни:

Доц. д-р Цветанка Коловска е преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив в катедра „Музикална педагогика и дирижиране“. Водещ специалист по дисциплини като Методика на обучението по музика в детска градина и средно училище; Педагогическа практика; Съвременни тенденции в музикалната педагогика“. Основните изследователски интереси са в областта на: обучението по музика в сферата на висшето, средното и предучилищното образование, Педагогическата практика по музика.

Образование: завършва АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, специалност Музикална педагогика, 1993г Ръководител е на проекти: „Национален Академичен конкурс за млад учител по музика” (2018 г, 2013 г); „Национален Академичен Конкурс за написване на училищна песен” (ежегодно от 2013-2019); „Празник на детската песен” в АМТИИ (ежегодно от 2013-2019).

Член на националната работна група по проект на МОН за изработване на програмите по музика за профилирано обучение. Официален член на националната експертна група за обсъждане на образователния пакет за профилирана подготовка по музика.

Член на националната работна група на МОН за изготвяне на проект на Държавни образователни стандарти по „Музика” общообразователна подготовка.

Активно участва в национални кръгли маси, организирани от МОН, за обсъждане на новите учебни програми за задължителна подготовка по музика.

Има редица публикации в научни списания в България, Македония, Гърция, Черна гора. Автор на две монографии и методически ръководства за учителя по музика в детска градина.

Цметанка Коловска

Уникални посетители: 371