ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Актуално
Евгения СимеоноваКнигата “Георги Костов- живот по ноти”

       Проф. Георги Костов – композитор, общественик и педагог получи голямата награда на Министерството на културата – статуетка „Златен век“. Това събитие се случва в годината на неговия 80-годишен юбилей, който беше отбелязан и с написването на книга за него от дъщеря му доц. д-р Лилия Костова.

      Като редактор на студията, която е основна част от съдържанието на „Георги Костов – живот по ноти“ мога да споделя, че това е първата пространствена научна публикация за проф. Георги Костов, която е поднесена заедно със съпътстваща биографична информация, снимков материал и няколко забавни истории в книгата. Лилия Костова е проследила еволюцията в творчеството на композитора и е представила най-характерните черти на стила му, както и признати от публиката и критиката негови стойностни произведения. Логично се акцентира именно върху творческия процес, тъй като значителна част от живота на Георги Костов преминава на пианото и  пред нотния лист, докато създава и оркестрира своите творби. Истинно е отразена и  тази част от живота на проф. Георги Костов свързана с дейността му на общественик през погледа на Иво Атанасов (публицист и бивш председател на Комисията по култура в Народното събрание) и проф. Йовчо Крушев (бивш заместник-ректор на НМА „Проф. Панчо Владигеров), в кратки публикации поместени в края на книгата. Поради невъзможността да бъде описан един толкова дълъг и изпълнен с всякакви премеждия, успехи, тревоги и радости житейски път в обема на една монография, основната насоченост в съдържанието е разглеждането на творческия път на композитора, чието духовно наследство остава като високо приносно в българската музикална култура. Текстът е структурно оформен в следните глави: Семейство, детски години и ранни опити в композицията; Ранен творчески период на композитора и първи успехи; Началото на 80-те години – начало на зрелия период; 90-те години през призмата на твореца ситуиран в  среда на обществено-политически промени; 2000г. – нови пътища за социални идеологии влияещи на съвременното музикално изкуство; Кратък поглед върху еволюцията на клавирния стил на Георги Костов; Заключение. Следват: Събития в снимки; Проф. Георги Костов за приятелството; Кратко интервю с проф. Георги Костов; Спомени от и за проф. Георги Костов; Приложения.

   Посвещението в началото ни запознава със завета на проф. Панчо Владигеров – „Трябва от един такт да си личи българското!“, който младият Георги Костов приема за свое верую и следва през целия си по-нататъшен творчески път. От научна гледна точка чрез издаването на книгата е направен опит тя да послужи за информационна база, както за по-нататъшни изследвания свързани с творчеството на твореца, така за запълването на една празна ниша чрез даването на някои отговори и информация, които към днешна дата няма откъде да бъдат почерпени. Университетското издателство „Св. Климент Охридски“, което реализира проекта в сътрудничество с Министерство на културата, отпечатва два варианта на „Георги Костов – живот по ноти“ – с твърда корица (ISBN 978- 954-07-5137-5) и с мека (ISBN 978-954-07-5123-8), която е с по-достъпна цена. В книжарницата „Български композитор“ при покупка към книгата е включен подарък – дискът на композитора „Портрети“ със знакови негови творби, записани в „Балкантон“.

   Към статията помествам и снимки от книгата, които са част от личен архив,  запазени като интригуващи и ярки спомени във времето.

Уникални посетители: 520