ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Годишнини
Иванка ВлаеваЙордан Гошев – ретроспекция на творческите натрупвания и достижения

Отминалата току що 2020 година бе юбилейна за композитора, пианиста и педагога Йордан Гошев. Той е творец, свързан дълбоко с българските музикални корени и със съвременната чувствителност, притежава ясен изказ и хармоничност в изграждане на музикалната процесуалност на композициите си. Неговата личност е сред изявените в различните поприща на музикалното съзидание, на преподавателската креативност, на управленческата мъдрост (от 2019 и от позицията на зам.-ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски след два мандата като декан на Факултета по изкуствата, много градивни за развитието на специалностите по изкуствата в Университета). Завършва Националната музикална академия с две специалности – пиано при проф. Атанас Куртев и композиция при проф. Александър Танев. Този факт вероятно предопределя големия му интерес към клавирната музика и многоаспектната виртуозна фактура в неговите произведения за пиано. Композиторските интереси на Йордан Гошев го отвеждат освен към камерните жанрове и към симфоничната, хоровата и театралната музика, но като че ли именно инструменталното мислене е най-близко за неговото себеизразяване.

За своите творчески достижения и значителни заслуги към българската музикална култура през 2020 година той е награден с почетен знак „Златен век“ – звезда на Министерството на културата и с най-високото отличие на Съюза на българските музикални и танцови дейци – „Златна лира“. Това е голямо признание, защото с посочените призове се удостояват изявени личности за изключителен принос в областта на музикалното изкуство, за поддържане и разпространение на българската духовност у нас и по света. Тези символи на почит и най-висока оценка маркират 60-годишния юбилей на Йордан Гошев и допълват множество други негови отличия от конкурси по композиция. Интересът към творбите му води до тяхното концертно изпълнение не само в България, но и в редица европейски страни, както и до звукозаписи и нотни издания в България, Армения, Белгия, Германия, Италия и Холандия. Тази солидна творческа биография се допълва от музикалнотеоретични публикации, свързани с неговите педагогически и практически интереси в областта на хармонията и особеностите на българския фолклор като отправна точка и опора за създаване на индивидуално обагрено композиторско творчество. Така се създават монографиите “Звуковисочинна организация на българската народна песен” (2004), “Линеарна обработка на българската народна песен“ (2005) и три тома „Хармония с аранжиране“ в съавторство с проф. Филип Павлов (1999-2002). Именно посочените монографични издания на Йордан Гошев са свързани с осмисляне на мелодико-хармонични ядра, извлечени от българската фолклорна традиция (например шопската диафония), които стават импулс и опорен материал за част от неговите композиции.

Събития в музикалния живот бяха неговият авторски концерт в Камерна зала „България“, като част от програмата на престижния Международен фестивал „Софийски музикални седмици“ (8 септември 2020) и юбилейният концерт „Йордан Гошев и приятели“ в концертна зала 2 на Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград (27 октомври 2020). В период от около четири десетилетия композиторският музикален език и стилистични предпочитания на Йордан Гошев се трансформират. Той използва разнообразни музикални средства, техники и техни сплави – от додекафонични, модални, алеаторични до неофолклорни. Именно това успяхме да чуем чрез подбраните камерни творби, написани между 1983 и 2018 година, в програмите на двата концерта. Избраните произведения от различни творчески периоди като ретроспекция на идеи, начини на изразяване, музикалноизразни средства илюстрират най-доброто от тях в областта на камерната музика (според реплика и на самия композитор). Със съжаление отбелязвам, че концертната и финансовата ситуация в момента не позволяват да се изпълнят пред публика негови симфонични произведения (все пак добра новина е, че тази година се осъществи звукозаписът на негова симфония).

Много съществени за витализацията на композиторското творчество са изпълнителите. Йордан Гошев е щастлив да има съмишленици и приятели музиканти от много висока класа. Това е факт в редица предишни концертни реализации на негови произведения, но и в посочените юбилейни концерти (сред изпълнителите са утвърдени имена – Филип Павлов, Йосиф Радионов, Ростислав Йовчев, Атанас Карафезлиев, Галина Апостолова, Стефан Далчев, Владислав Андонов и млади таланти – Анелия Господинова, Симеон Гошев, Константин Кожухаров). Някои от тях реализират негови композиции многократно и в продължение на десетилетия. Филип Павлов е сред брилянтните изпълнители на много премиерни клавирни творби, Ростислав Йовчев е друг от великолепните интерпретатори и изпълнител на повече от половината произведения за пиано от композитора. Той е и автор на докторат, защитен през 2013 г., който прави изследване на соловото клавирно творчество на Йордан Гошев. На Стефан Далчев се дължат всичките премиери на произведения за орган, а Атанас Карафезлиев има заслуга не само за концертни изпълнения, но и за нотно издаване на „Пет скици“ за тромбон и пиано.

В пъстрата мозайка от творби в юбилейните концерти на Йордан Гошев чухме клавирни творби от няколко жанра: Сюити за пиано № 1 (1997) и № 3 (2008), 10 скици за пиано (2017), характерни с интереса към многочастни структури с ярки контрастни музикални образи и програмност; Три етюда за пиано (2002) с единна драматургия и с предизвикателства за демонстриране на виртуозни пианистични качества; Триптих в бароков стил (2014) с поглед към старинни форми в нов виртуозно-елегантен прочит, съдържащ и любима за автора токатност; Соната-фантазия (2005) – едно от любимите произведения на нейния създател, съчетаваща строгост и свобода, провокираща въображението и сетивността на изпълнител и публика. С ясна логика на конструкцията и чудесно познаване на инструменталните възможности на органа се отличават Прелюд и фуга за орган (2018). Сред палитрата от камерни произведения в концертите прозвучаха още няколко забележителни творби – „Пет скици“ за тромбон и пиано (1983) „Контрасти“ за цигулка и виола (1997) „Метаморфози“ за обой и пиано (1998).

Като че ли най-често се сещаме за творците около нас по юбилейни поводи. Потопени в ежедневни битовизми и спешни задачи сякаш приемаме за даденост творческите личности и мисията, която имат те. Юбилеят на Йордан Гошев е повод за осмисляне на натрупванията в индивидуалната история на един музикант, за съществените личностни и творчески достижения, които в ретроспекция се превръщат във важна част от общата ни музикална история.

Йордан Гошев
Й. Гошев- Ламенто
Авторски концерт, 27.10. 2020
Уникални посетители: 282