ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Джоу ЗисайИзразни средства и изпълнителски аспекти на клавирната пиеса “Танц на водните растения” от Ду Минсин

Представяме поредна статия на младия автор Джоу Зисай, посветена на клавирен шедьовър из творчеството на именит китайски композитор. Читателите на “Музикален логос” ще имат удоволствието да се запознаят с интересен и стойностен анализ на характерните похвати и изразни средства, залегнали в авторската концепция на известния китайски творец Ду Минсин.

Уникални посетители: 97