ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Иванка Нинова



ДИМИТЪР ПОПОВ – КОМПОЗИТОР И МУЗИКАЛЕН ПЕДАГОГ.

Предлагаме на Вашето внимание публикацията на известната наша вокална педагожка Иванка Нинова за нашия композитор и педагог Димитър Попов. Неговата разностранна, но не особено известна дейност обхваща първата половина на миналия век, а сред неговите възпитаници са както сина му от първи брак – един от първите български професионални диригенти- Саша Попов, създател на Царския симфоничен оркестър през 30-те години на миналия век, така и цигуларя Петър Христосков, композитор и цигулков педагог. Малко известно е, че негов ученик е бил и Иван Торчанов, починал твърде млад през 1928г., който заедно с Андрей Стоянов създава основата на българската клавирна школа.
Известни наследници на Димитър Попов са нашите световноизвестни певици Валери Попова и Александрина Пендачанска, както и авторката на публикацията- доц. Иванка Нинова.
За читателите е интересно как ерудирани наши музиканти от близкото минало, са работили като скромни учители са се превърнали в духовни предводители на нацията, която нямаше да има тези постижения в културата, които има днес.

Чети публикацията

Уникални посетители: 625