ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Годишнини
Ростислав ЙовчевЧестване на юбилей на Адриана Коцева

На 27 май т.г., малката камерна зала №48 на третия етаж на НМА бе допълнително малка поради големия брой публика, дошла да почете един скромен с поведението си, но блестящ с творческата си дейност музикант- пианистката Адриана Коцева. Животът ме срещна с нея, когато завършвах Академията през далечната 1984г. Тя съпровождаше студентската ни група на концерт в голямата пещера на Мадара по случай ежегодно провеждащия се музикален фестивал там. Още тогава бях впечатлен от скромния, но същевременно ясен с възпитанието и образованието си човек, който можеше да ти даде компетентно и авторитетно своето мнение. Голямата любов от страна на студентите от Вокалния факултет, където тя блестящо преподава в течение на десетилетия, когато всички се сблъскват с нейния професионализъм, който помага на всички да възприемат музиката в дълбочина, със всички нейни стилови особености.

Ето какво пише за нея певицата Андриана Йорданова, която от години живее и работи в Малта. написаното е емоционално, точно така както всеки голям музикант възприема знанията на друг свой забележителен колега:

Няколко емоционални думи за Адриана Коцева

Има хора, за които не можеш да си представиш, че имат възраст. Адриана Коцева, нашата изключителна Адриана Точката(музикантите ще ме разберат) е една от тях. Адрианка с колелото, Адрианка с яхтата, Адрианка с голямото сърце, талант, професионализъм и дълбоко разбиране на нашите певчески трепети и вълнения. Адрианка, тихичко пушеща цигарата си в кратките почивки между часовете заедно с други наши любими пианисти – акомпанятори. Пианист, с когото може да учиш, пианист, който ще се слее с твоето изпълнение на сцена.  Безкрайно обичана и уважавана от студентите за нейната тактичност и деликатност, тихо, но не крещящо от смисъл присъствие, за търпението.

Защо Точката? Защото след като си изпял цялото произведение Адрианка ще спре и ще ти каже – “ами много добре, но….тук на тази страница в този такт имаше една точка, която пропусна…” Нищо не убягва! Адриана Коцева винаги е пример за нас, които поехме по преподавателския път! Тя е дългогодишен пианист в класа на проф. Илка Попова и всички ние, нейните студенти, сме продукт на годините продуктивна работа на вокален педагог и пианист.

Благодаря, че ви има!

АНДРИАНА  ЙОРДАНОВА

МАЙ 2021Г., Малта

Уникални посетители: 332