ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Актуално
Ростислав ЙовчевЧестито Възкресение!

Светли празници на всички читатели на “Галерия на думите” от близо и далеч! Нека символът на Възкресението ни прави по-добри, по-милостиви, повече свързани с духовността и истинските ценности, крепили и съхранили ни векове наред! Да ни дава увереност, че гениалната музика сътворена в течение на столетия е била връзката ни с Божественото, това, което излиза извън разумното обяснение и ни отправя към трасцеденталните висини! Нека бъдем благословени, че имаме привилегията да слушаме и възприемаме красотата на тази музика, която да ни дава упование, вяра и надежда! Христос Возкресе!

Уникални посетители: 741