ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Камий ГранденСтруктурен и тематичен анализ на шест багатели оп.126 от Лудвиг ван Бетовен
Увод към публикацията
Предлагаме научната разработка “Структурен и тематичен анализ на шест багатели оп.126 от Лудвиг ван Бетовен”, съставлялаща третата глава от дипломната работа на младата френска пианистка и теоретичка Камий Гранден. Камий Гранден беше специализантка по пиано в Националната Музикална Академия “Панчо Владигеров” в класа на проф. д-р Атанас Куртев, при когото завърши и магистратура. Българският превод на дипломната й работа е осъществен от проф. д-р Ростислав Йовчев.
Желаем приятно четене на прекрасната научна разработка на Камий Гранден!

Чети публикацията

Уникални посетители: 587