ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Проза
Румен СтояновАз уча български

АЗ УЧА БЪЛГАРСКИ

            Уча го още от майчината ми утроба, щото плодът започва да чува след петия месец. Та усвоявам го вече над седемдесет и седем години. Ала с над тридесет мои книги, преведените не знам колко са (но само през 2018-а излязоха ми осем, от тях две авторски, шест прехвърлени от иноезичия), продължавам да го уча и не се питам за кога, за какво, въпросът не стои пред мен, отдавна знам, че това ми е съдба, то не зависи от мен, трябва да я изпълнявам и толкоз. Сега най го уча от православни писания. По време на соца те бяха трудно достъпни, зер според Маркс религията е опиум за народите и партията стръвно вардеше ни от него, толкова пък чак толкова, че изби поне 262 православни свещеници, монаси, превърна църкви, манастири, прицърквия (параклиси) в обори, складове, казарми, дори някои храмове разруши. А и пилях се дълго из латиноамериканските покрайнини на България, в кратце било е свише разпоредено сега да чета усърдно православни страници, та от них да черпя изразителни, красиви думи, да запълвам празнини, възстановявам нявгашни загуби. Ето примери:

            Богословствам, духоносец, отрада, Троичен (Бог), вцърковен, светскост, зловерие, благосъзнателен, вчовеченост, Вседържителев, смиреномъдрие, Богоприемец, христолюбив и т. н. и пр, те словесно ме услаждат и нещо повече: с огромно закъснение открих, за мен си, цял един древен и вечно млад пласт в езика наш насущний: хубав, плодоносен, богоздан, тоест сътворен по милостта Му и в Негова прослава. Тия многобройни буквоизкази не само даряват ме с чисто удоволствие, но и ми вдъхват упование: народ, който ги е създал, значи преди туй е почувствал необходимост да изрече каквото съдържат те, ще го бъде нине и присно. Амин.

Уникални посетители: 42