ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Венцислав МицовАвторската музика на Валери Пастармаджиев – съвременни подходи

Предлагаме една публикация на известния д-р Венцислав Мицов, музикант и общественик, който защити преди по-малко от месец своят дисертация. Авторът е музикант с подчертано живо и отчетливо чувство към всичко, което движи музиката в нашето съвремие. музиката в широк понятиен смисъл, от субкултурните явления на миналите обществени структури до съвременните подходи, заложени в авторската музика на също така съвременен музикален творец- Валери Пастармаджиев. Приятно четене!

д-р Венцислав Мицов
Валери Пастармаджиев
Уникални посетители: 338