ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Ли СяодонгАРАНЖИМЕНТИТЕ ЗА САКСОФОН В КИТАЙСКИ ФОЛКЛОРЕН СТИЛ

Увеличението на китайски студенти в Европа и по-специално в България и в най-реномираното музикално-учебно заведение Националната музикална академия “проф. Панчо Владигеров” в трите стълба на музикалното образование е видимо през последните няколко години. Докторантската програма е привлекателна за тях, защото съчетават теми, свързани с особеностите на тяхната фолклорна музика и традиционния, свързан векове наред европейски и както е в случая- американски стил. Сигурен съм, че авторът Ли Сяодонг ще ни открие неподозирани страници от световните мултикултурни връзки, които недивимо, но здраво обхващат нашия глобален духовен свят.

Звукови примери:

Уникални посетители: 365