ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Видео
Ростислав ЙовчевАлександър Текелиев- 75 годишен юбилей

Съвсем логично е за личност на месец юни да изберем един голям български композитор. Александър Текелиев е автор, който неизменно предизвиква възхищението както на професионалистите, така и на широката публика.
Неговите творби вече няколко десетилетия са синоним на високо качество, модерен композиционен език, несравнимо майсторство при оркестрацията, тънък усет към нюансите на човешкия глас, а по отношение на пианото- той е известен с разширяване на техническите възможности на инструмента, които достигат неговия предел.
Александър Текелиев има ярък стил, който не може да остави никого равнодушен. Слушателят внимателно след всеки детайл от сложната плетеница на фактурата, която запълва звуковото пространство по неподражаем начин.
С пълно основание, първото видео от петте, предвидени за месец юни, започва с “Happy birthday”. Композиторът преплита много познати мотиви около добре известната англосаксонска песен и създава 15 минутно оркестрово произведение.
Нека този път посветим Happy birthday” на проф. Текелиев в деня на неговия рожден ден- 3 юни!
Да е жив и здрав!

6_alexander_tekeliev

Три вокални шедьоври от Александър Текелиев. Композитор, доказал своите високи професионални умения в създаването на песни за глас и пиано, които остават като емблема на неговото майсторство в този жанр.:

Уникални посетители: 637