ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Анонси
Ростислав Йовчев50 години от създаването на Хора на софийските момчета

С тържествен концерт, озаглавен „VIVA LA MUSICA!”, на 21 юни от 19ч. в зала “България” ще се отбележи 50 годишния юбилей на един от знаковите хорови състави в България- Хорът на софийските момчета, първият у нас момчешки хор. Събитието е част отмеждународния фестивал “Софийски музикални седмици” и включва както нови творби, така и любими на хористите песни.
В концертната програма ще участват и бивши възпитаници на Хора на софийските момчета, поели вече уверено по пътя на професионалния музикант.
В рамките на концерта ще бъде представен последният компакт диск на състава „Песни за нас”, съвместна инициатива на БНР и Хора на софийските момчета. В него са включени записи на състава от фонда на БНР на песни, написани специално за тях.
Иска ми се да акцентираме на двигателя на този хоров състав, човекът без когото днешните успехи на хора на софийските момчета не биха били възможни. Неговата чаровна диригентка- проф. д-р Адриана Благоева вече десетилетия се е сраснала с живота на хора, тя е сърцето и умът му, музикантът, който определя развитието на такъв сложен хоров механизъм, за да концертира с впечатляващ успех не само у нас, но и по целия свят.
Адриана Благоева успява да накара буйните и често пъти хиперактивни деца на 21-ото столетие да впрегнат своята енергия и сили в служба на изкуството, да пресъздават музиката и нейното най-висше измерение- пеенето. Талантливите деца на хора на софийските момчета израстват музикантски и личностно, за да превърнат музиката в своя кауза, дори и след като вече не са част от състава.
Именно в това се състои голямата мисия на този хоров ансамбъл и ролята на неговата художествена ръководителка Адриана Благоева.
Като моя колежка в Музикалната Академия, имам възможност да видя огромното натоварване със служебни ангажименти като Декан на един от най-отговорните факултети- Теоретичния, който обединява диригенти, композитори, музиковеди, педагози, звукорежисьори.
С търпение и такт, които тя безспорно притежава, тя продължава и след ангажиментите в НМА вече с музикантска енергия, всеки ден, често без дори и почивните, да се отдава на своите възпитаници, да реализира нови творчески идеи, да търси сцени за своя състав, назависимо от често пъти трудните български условия.
Един хоров ансамбъл, воден уверено от своя диригент- проф. д-р Адриана Благоева смело навлиза във вторите 50 години от своето съществуване.
Нека посетим техния юбилеен концерт, да ги аплодираме за високата мотивация да правят изкуство, което излиза от най-малките и чисти български гласове, за прослава на българската култура и изкуство!

софийски момчета
Хор на софийските момчета

adriana
проф. д-р Адриана Благоева

Уникални посетители: 844