ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Галина Димова-ГеоргиеваИмпровизаторското майсторство на Николас Економу

Представяме мащабния текст на публикацията на нашата пианистка и педагожка Галина Димова-Георгиева, която от повече от две десетилетия живее в Пафос, Кипър. нейната дисертация, изследваща творческия път на големия кипърски пианист и композитор Николас Економу е блестящ пример за сериозно научно четиво, което е чест за нашето музикознание. Проучването ѝ обхваща широк кръг от източници, фондация “Економу” и редица други публикации.
Предлагаме Ви анализа на емблематични творби на Економу, които потвърждават необикновената дарба на ранно напусналия този свят кипърски музикант, който и днес продължава да удивлява любителите на музиката не само от поколението, което все още го помни, но и младите генерации, за които той остава символ на витален, бликащ от енергия и творчески дух музикален гений.

Чети публикацията

Уникални посетители: 667