ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Джао ЧаоянФактурни и структурни аспекти на клавирния цикъл „Три прелюдии оп. 18“ от Джан Шуай

Младият китайски автор Джао Чаоян, докторант в Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”, представя своя интересен и задълбочен прочит на едно от най-популярните, трудни и предизвикателни произведения в китайската клавирна литература – цикъла „Три прелюдии оп. 18“ от Джан Шуай.

Уникални посетители: 63