ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Актуално
Томи КърклисийскиЕтюди за клавирна токата. За творческата динамика във взаимоотношения между стил, жанр и форма в токати за пиано в музика на ХХ-ХХI век“

Едно изключително интересно заглавие се появи наскоро на българския музикален книжен пазар. Освен интригуващото заглавие, то привлича и с името на своя автор- проф. д-н . Томи Кърклисийски е музиколог от най-висока класа, изследовател на различни процеси в музиката, дълогодишен преподавател по музикален анализ в НМА “проф. Панчо Владигеров”. Обичан от студентите и колеги, неговата творческа мисъл не престава да ни изненадва с креативността на избора на тема за изследване и оригиналния подход, с който той разкрива избрания обект в дълбочина. Ето какво казва самият автор за новата си книга:

„Етюди за клавирна токата. За творческата динамика във взаимоотношения между стил, жанр и форма в токати за пиано в музика на ХХ-ХХI век“ от проф. д.н. Томи Кърклисийски представлява оригинално музикалнонаучно, монографично по тип изследване, посветено на сложни процеси и взаимоотношения между стил, жанр и форма в клавирни токати в музика на ХХ–ХХI век. То обхваща мащабен исторически период от около столетие (а поради паралелните историкостилови сравнения – и много повече време), както и богат спектър от световно музикално творчество във връзка с темата. Проучени са възможности на жанра токата за пиано в разнообразни условия на музикалножанров и стилов контекст – в цикли, включващи сюитни, сонатни и клавирно-концертни организации, във взаимодействащи случаи – най-вече взаимовръзки между клавирна токата и клавирен етюд. Отделено е специално внимание върху клавирната токата като самостоятелна художествена творба и са извършени систематизации и обзор на нейни значими творчески проявления в указания период.

Книгата представлява богат информационен извор за различни музиканти – особено за музикални педагози и пианисти, както и за любители на музиката. Може да изпълнява роля и като съвременен тип учебно пособие в средни и висши нива на специализирано обучение по музика – по дисциплини като музикална история и анализ, естетика, клавирна педагогика и изпълнителство, композиция, методика на обучение по музика и др.

Уникални посетители: 857