ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Видео
Ростислав ЙовчевАнри Дюпарк – „Покана за пътуване“
Жерар Сузе – баритон
Далтон Балдуин – пиано

Прекрасната поема на френския поет-романтик Шарл Бодлер (1821-1867) „Покана за пътуване“, част от сборника „Цветята на злото“ е намерила прекрасна музикална реализация в песента (Melodie на френски) от френския романтичен композитор Анри Дюпарк (1848-1933).
Съвременник на Бодлер, Дюпарк създава прекрасни образци на камерната вокална лирика, като един от най-впечатляващите е „Покана за пътуване“. Клавирната партия неусетно повежда възхитата на лирическия герой от природата на страната, към която се стреми. Страна, в която „слънцето е мокро“, а „небесата в мъгла“, страна на каналите, на лукса и великолепието. Често пъти слушателят се пита коя е тази страна и се изненадва, че това е може би най-прекрасното описание на Холандия, страната на лалетата. Дюпарк постига почти импресионистична окраска на звука, започвайки от тъмните, притихнали звучности в ниския регистър на пианото, от „признанието“ на лирическия герой към близките си и достига до кулминацията в края на тази прекрасна музикални картина.
Един от най-известните френски баритони Жерар Сузе (1918-2004) предпочита по-спокойното, разказвателно темпо, постепенното звуково изграждане и извайване в детайли на всяка фраза на поетичния и музикалния текст.
Знаменит в изпълнението на своята клавирна партия е американският пианист Далтон Балдуин.

Уникални посетители: 766