ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Актуално
Ростислав ЙовчевАнна Белчева – In Memoriam

Преди по-малко от месец, напусна този свят проф. Ана Белчева, дългогодишен преподавател по хорово дирижиране в Националната Музикална Академия “проф. Панчо Владигеров”. Много са нейните възпитаници, както и музиканти и любители на музиката, които са се докоснали до аристократичността на един истински отдаден на музикалното изкуство човек, дал много от себе си за да изгради високо професионални и ерудирани свои следовници.

Споменът ми за проф. Белчева е от един по-различен ракурс. През есента на 1986г. работих за кратко като корепетитор в нейния клас. Тя беше от тези редки личности, които не обичаше да „шуми“ с името си, може би и за това нямаше тази популярност, както други нейни колеги. Но нейният висок професионализъм завладяваше всеки един, докоснал се до нейната харизматична личност. Тя успяваше да „възпламени“ емоционалността, да вникне в „невидимия“ характер на музиката, която преподаваше, да говори спокойно и убедително за това, което владееше до съвършенство- изкуството да „правиш музика“.

Същевременно от нея се излъчваше един тънък аристократизъм, който респектираше, но и впечатляваше и то във време, когато по-директният тип общуване често пъти нарушаваше истинския академизъм. Тя успяваше да постави едва доловима дистанция, но и да покаже истинско уважение и приятелство. Често ми е говорила за своята учителка по пиано – г-жа Саша Ламбрева- Куртева, майка на моя професор Атанас Куртев. Поклонът, който словесно излъчваше към своите учители беше още едно достойно за уважение нейно качество.

След като напуснах диригентската катедра, имах възможността да се виждам често с нея по концерти. Трудно можеше да се опише нейната позитивна аура, която излъчваше към тези, които с обич я обграждаха и които съм сигурен са било верни нейни приятели до края на жизнения ѝ път!

Поклон пред паметта ѝ!

Позволяваме си да публикуваме линк към краткото предаване на Красимира Йорданова пред БНР, в което тя си спомня за ранните години на проф. Белчева и нейния по-малко познат личен “портрет”.

https://bnr.bg/horizont/post/101427475/spomen-za-prof-anna-belcheva

Уникални посетители: 710