ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Актуално
д-р Злателина КолароваАкомпаняторите в НУМТИ „Добрин Петков“, Пловдив – исторически бележки

Интересен материал е подготвила нашата колежка, акомпанятор от НУМТИ- Пловдив Злателина Коларова.
С него тя запълва една празнина в историографията на българското изпълнителско изкуство. Празнина, която ми се иска все повече да не допускаме. Миналото е това, върху което строим настоящето, колкото и да ни се иска да сме единствени и неповторими.
Примерите от близкото минало са най-яркото доказателство, че е имало наши колеги музиканти, които с цялата си душа са заставали зад музиката и постиженията на своите ученици.
Мисля, че Злателина за пореден път ни подсказва всичко това по интересен начин.
Чети публикацията

Уникални посетители: 823