ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Актуално
Д-р Ермила Секулинова-ШвайцерАкомпанятор, съдба или призвание

Книга, посветена на житейския и творчески път на проф. Савка Шопова-Маркова излезе през изминалата току-що 2016 година.
“Савка Шопова-Маркова, акомпанятор, съдба или призвание” е написана от известната наша пианистка Ермила Секулинова-Швайцер, която е била студентка по съпровод на проф. Шопова. Д-р Секулинова-Швайцер дълги години следи отблизо впечатляващия творчески път на една от най-известните пианисти-акомпанятори у нас. Под формата на интервю, непосредствено и леко тече разговор за най-важните моменти от творческия път на проф. д-р Савка Шопова-Маркова, разсъжденията ѝ за мисията на музиканта и най-вече на акомпанятора, този често невидим за прожекторите, но неотменим и близък сътрудник на своя колега инструменталист, с когото двамата постигат общ и НЕДЕЛИМ художествен резултат.
Забележителен интерпретатор, споделила сцената с едни от най-известните музиканти от България и чужбина в течение на няколко десетилетия, проф. Шопова продължава неуморно и днес своята дейност по издигане на престижа на акомпаняторската професия.
Защитила своята докторска дисертация в средата на 70-те години на миналия век, осъществила специализация във Виена, тя е сред преподавателския състав на НМА “проф. Панчо Владигеров” от почти половин век. Професор от средата на 80-те години, тя е и част от ръководството на Академията като зам. декан, Декан и зам. ректор.
Книгата е дело на Аскони издат и е красиво оформена от художника Николай Шушулов.

корица

Уникални посетители: 1011