ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Явор Гочев6. Ръка и тяло 7. Заключение

С последния дял – “Заключение”, завършваме публикациите на колегата Явор Гочев, извадки от неговия докторантски труд.
Надяваме се, задълбоченият поглед на автора към неизследваните проблеми на извлеченията за пиано от партитури да са предизвикали Вашия интерес. Да пожелаем на Явор Гочев успех!

Чети публикация 6

Чети заключение

Уникални посетители: 669