ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Светлин ХристовПодход към изготвяне на клавирно извлечение на оркестрови, камерни и ораториални творби

Представяме на вашето внимание откъс от мащабния и задълбочен научен труд на младия пианист, диригент и композитор Светлин Христов, посветен на една твърде рядко изследвана тематика – многобройните предизвикателства на творческия процес, свързан със създаването на клавирни транскрипции на творби за камерни състави, хор и симфоничен оркестър.

Уникални посетители: 54