ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Евгения СимеоноваТворчеството на Франсис Пуленк за клавирно дуо в контекста на културно-историческите процеси във Франция през първата половина на ХХ век.

Представяме първата част от дисертацията на проф. д-р Евгения Симеонова, засягаща творчеството на големия френски композитор от първата половина на миналия век Франсис Пуленк. Дисертационният труд беше блестящо защитен през месец юли 2015г. Оставям на читателите да се запознаят с увлекателния текст, който разкрива от много страни творчеството на един от членовете на “Парижката шесторка” и най-вече творчеството му са клавирно дуо.

Чети публикацита

Уникални посетители: 744