ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Боряна МанговаПианистът Мишо Тодоров

Разкриваме пред читателите на “Музикален логос” една почти неизвестна личност – пианистът Мишо Тодоров. Автор на публикацията е известния наш музиколог- Боряна Мангова, която ни припомня за него 130 години след неговото рождение. Връстник на Андрей Стоянов, от едно поколение като Петко Стайнов, Владигеров, Ненов, Мишо Тодоров има своето място сред авторите от първото поколение български композитори.

Струва ми се, че е крайно време да припомним особено на младото поколение личности като тези, които са градили нашата култура след петвековно откъсване от корените ѝ – европейската християнска култура. Щастливи сме, че музоколог от класата на Мангова е подготвила този материал- интересно не само житиеписание, но и навлизане в един далечен и често гледан с ирония свят на възраждане на българската духовност.

Михаил Тодоров (1890-1967)
Уникални посетители: 496