ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Анонси
проф. д-р Пламен АрабовНов учебник по хармония

Наскоро в музикалните книжарници в страната се появи ново учебно пособие – “Кратък лекционен курс по хармония” с автор известния наш професор от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив- д-р Пламен Арабов. Нека дадем думата на този известен с богатия си и изразителен език наш специалист по музикална теория да представи своя учебник:

Изданието има съставки с различни жанрови очертания и поради това изглежда като „три в едно”:
 учебник (текст с теоретични постановки);
 учебно пособие (нотни и конструктивни схеми);
 христоматия (музикални примери от оригинални художествени образци).

Между тях е търсена симбиоза, която на места е с привес на едно или друго.
Съдържанието има широк времеви и жанров диапазон, което позволява препратки за всяка учебна единица в различни посоки. С важно значение са теми за:
 Акордови последования (прогресии), които обясняват логиката на тоналното развитие;
 Мажоро-минорни системи;
 Означения на акордите (генералбасов запис, функционални и буквено-цифрени означения).

В изложението са предложени чуждоезикови еквиваленти на термините. Освен това е търсено сравнение с практиката на поп и джаз музиката, като отклик на случващото се в днешния ден – смесване на стилове и жанрове, „ревизия” на теоретични възгледи. Музикалните примери са от творби на класиката, романтизма, съвременната и поп и джаз музика. Някои примери може да се използват „поливалентно”, т.е. обяснява се едно и друго. С това в съдържанието е постигнато всестранно представяне на „обекта”.
Обемът е съобразен с целите на обучение – придобиване на основни знания по хармония чрез теоретични сведения за структурните, технологическите и изразните хармонични средства.
Съдържанието и методиката за овладяване на материала са формирани под постоянния „прицел” на обучаваните студенти, което е проверка за стойността на труда.

arabov Пламен Арабов

Уникални посетители: 1107