ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Антропософски новини
Рудолф ЩайнерЧовешки въпроси и мирови отговори
(Събр. съч. 213) № 45
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводач:
Атанас Атанасов
Издателско ателие АБ


Уникални посетители: 129