ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Издадени книги в Поредица „Просветление“
Рудолф ЩайнерИндивидуални духовни същества и тяхното въздействие в душата на човека
(Събр. съч. 178), № 9
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводач:
Нели Спиридонова-Хорински
Издателско ателие АБ:
ISBN: 954-737-361-1

Анотация:

„Съвременните хора, които възприемат представи тук, във физическия свят, идващи предимно от сетивния свят или спечелени само с опиращия се на сетивния свят разум, който не иска да знае за нищо друго освен за сетивния свят, след смъртта си са привързани към околна среда, оставаща в земната, физическата област, където човекът се намира през времето между раждането и смъртта. Така чрез такива хора, които след смъртта остават още дълго време привързани към земно-физическия свят поради начина си на живот във физическото тяло, се създават разрушителни сили в този физически свят…
В бъдеще обаче физическата Земя ще стане труп и хората биха застанали пред ужасната перспектива да се осъдят като души да обитават един труп, ако не се решат да се вживеят в духовния свят, да се вкоренят в духовния свят. И ако не усвоим духовни понятия, това е именно най- доброто средство отвъд да нямаме светлина. Но когато човек няма светлина, се движи извън сферата, която би трябвало да осветява, връща се обратно към Земята и като мъртъв броди като разрушителен център по Земята, най-многото от време на време може да бъде използван от някой черен магьосник, за да му доставя инспирации за някакви особени процедури и за разрушителна дейност на Земята… Така чрез духовните идеи и понятия ние си изработваме мъдростта, от която се нуждаем, за да имаме светлина отвъд, иначе всичко там ще бъде тъмно. Защото това, което тук е усвоено като мъдрост, отвъд е светлина, духовна светлина. Мъдростта е духовна светлина. Да, за да не бъде мрачно отвъд, се нуждаем от мъдрост.“

Рудолф Щайнер

СЪДЪРЖАНИЕ:

Познание за свръхсетивното и загадките на човешката душа
Публична лекция в Санкт Гален, 15 ноември 1917 г.

Тайната на двойника. Географска медицина
Санкт Гален, 16 ноември 1917 г.

Зад кулисите на външните събития

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Цюрих, 6 ноември 1917 г.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ, Цюрих, 13 ноември 1917 г.

Две лекции за психоанализата

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 10 ноември 1917 г.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 11 ноември 1917 г.

Индивидуални духовни същества и единната основа на света

Чети книгата

Уникални посетители: 188