ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Издадени книги в Поредица „Просветление“
Рудолф ЩайнерЗа мистерийните драми
(Отделно издание), № 3
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводач:
Христо Маринов
Издателско ателие АБ:
ISBN: 954-737-449-0

Анотация:

Първите приказки не са измислени от някого, само теориите на съвременните професори, които разясняват приказките, са възникнали чрез измисляне. Приказките никога не са били измисляни, те са последните остатъци от старото ясновидство, изживявани в сънищата от хората, които са имали още силите за това… Всички приказки са били налице като последни остатъци на древното ясновидство. Затова една истинска приказка може да възникне само ако – независимо дали съзнателно или не – при разказвача на приказки е налице имагинацията, явяваща се в душата му, в противен случай тя е неистинска. Една чудесно измислена приказка не може да бъде никога вярна. Когато днес тук или там чрез някого възниква една истинска приказка, това става не чрез друго, а чрез факта, че в човека е събуден копнежът към древни времена, който копнеж човечеството е изживял някога. Този копнеж е налице, само че се промъква понякога в най-скритите дълбини на душата, и човекът разпознава в това, което може да твори съзнателно, как много излиза от скритите дълбини на душевния живот и как много се обезобразява чрез това, което може да се направи чрез съвременното съзнание.

СЪДЪРЖАНИЕ:

За себепознанието във връзка с розенкройцерската мистерия „Портата на посвещението“
Душевните преживявания на Йохан Томасий – изразяване на вътрешните закони на развитието. Истинско себепознание чрез потапяне в други същества. Камалока-преживявания на посветения. Собствените желания и страсти се изживяват действително. Разликата между етерния принцип на Шекспировите драми и духовния реализъм на розенкройцерската драма. Представяне на човешката тоталност чрез носители на отделни същностни елементи.
Базел, 17 септември 1910 г.

За розенкройцерската мистерия „Портата на посвещението“
Процесът на формиране на розенкройцерската мистерия чрез три пъти по седем години. Кармически нишки зад физическите процеси. Индивидуалната карма на Йохан Томасий се преплита с мировата карма. Влизане на изкусителните сили в една изоставена физическа обвивка. Реалност и майа на астралния свят. Езикови средства в описанието на съществата и процесите на духовния свят.
Берлин, 31 октомври 1910 г.

Символика и фантазия във връзка с мистерията „Изпитанието на душата“
Преходът в досегашния живот на Капезий към духовно възприятие. Приказката за чудото на извора. Светът на приказката като междинно звено между ясновиждането и света на разума. Приказката за умната котка като пример за световната история на приказното настроение. Имагинативното ясновиждане на древността. Поетическата форма на културата на душата на разбирането е крайната рима, а тази на волевата култура на душата на усещането – алитерацията. „Нибелунгите“ на Джордан – опит за обновяване на стари състояния. Езикът трябва да се върне към своя праизвор – имагинативното познание.
Берлин, 19 декември 1911 г.

Уникални посетители: 153