ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Поезия
Ана Боянова
2001Искам да съм
* * *

Искам да съм тимпан –
когато ме удрят –
да отвръщам с песен.

* * *

Искам да съм сняг,
за да умра
разтопена от нежност.

* * *

Искам да съм риба –
с мен
Христос да ви нахрани.

* * *

Как фалшиво пеят ангелите –
навярно им акомпанират хора…

* * *

Колко много свобода
в избора на илюзии!
Чу ли, Санчо?

* * *

Животът е фуния –
от Горе черпим много,
от долу пием малко.

* * *

Животът е тортена глазура
върху диетичен хляб.

* * *

Животът е вечно разтворена
безопасна игла.

Уникални посетители: 61