ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Поезия
АбЗа автора Данте Алигиери


Автор:
Аб
Издателско ателие АБ

Данте Алигиери е италиански поет, писател, литератор, философ и политически мислител от средновековния град Флоренция. Най-известното му произведение Божествена комедия (La Divina Commedia) се счита за връхна точка в развитието на средновековната литература и е основополагащо за развитието на съвременния италиански език. Данте е наричан баща на италианския език.

Уникални посетители: 152