ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Ирина ХаралампиеваВторо издание на международния кларинетен конкурс „Проф. Сава Димитров“

С голям успех и с широк обществен отзвук премина значимото и очаквано от всички международно културно събитие – второто издание на кларинетния конкурс „Проф. Сава Димитров“. Представяме на вашето внимание изключително интересната и задълбочена рецензия на доц. д-р Ирина Харалампиева, отразяваща преките свидетелства на професионалистите, без които това събитие не би било осъществимо – пианистите Огняна Соколова, Инес Симеонова и Богдан Станев.

 

Уникални посетители: 188