ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Николина КротеваТЕАТРАЛНО-ДРАМАТУРГИЧНИ ПОХВАТИ В ХОРОВИТЕ ПАРТИТУРИ НА НИКОЛАЙ СТОЙКОВ

Имаме удоволствието да представим на читателите на нашия научен раздел публикацията на гл. ас. д-р Николина Кротева от Югозападния Университет “Неофит Рилски” в Благоевград, която изследва театралността в хоровата музика на големия наш композитор Николай Стойков.
Тя подхожда към материята изключително аналитично, от базата на своя опит на пианист, който активно сътрудничи на хоровите състави. Публикацията разглежда широк кръг песни от обширното творчество на нашия композитор и разкрива някои на пръв поглед скрити моменти от тяхната драматургия.

Чети публикацията

Стойков

Уникални посетители: 674