ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Ростислав ЙовчевСюита (1997) – важен творчески етап от клавирното творчество на ЙОРДАН ГОШЕВ

Публикуваме още една част от дисертационния труд на проф. д-р Ростислав Йовчев, изследващ клавирните творби на Йордан Гошев. Този път, вниманието се насочва към създадената в края на миналото столетие първа сюита.

Чети публикацията

Уникални посетители: 576