ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Григор ГригоровРоля на лицеизраза в диригентското изкуство

С радост публикуваме текста на младия Григор Григоров.

Той е редовен докторант и хоноруван асистент в катедра „Дирижиране“ на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. През 2016 г. се дипломира с отличие по специалностите оперно-симфонично и хорово дирижиране. Още като студент се изявява като диригент на различни вокални и инструментални ансамбли. Да му пожелаем успех при завършването на докторантурата и по-нататъшния му път на професионален музикант.

Уникални посетители: 467