ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Видео
Ростислав ЙовчевРоберт Шуман- неспокойният дух на романтичния “близнак”

Последният месец на пролетта посвещаваме на Роберт Шуман- един от гениите на романтичната епоха, който се е родил на 8-ия ден от този месец в уютния и тих немски град Цвикау, в началото на 19-то столетие- 1810 година.
Има композитори, които присъстват в историята на световната музика със своите произведения, но развитието на музикалните елементи и прогреса в музикалното изкуство остават незасегнати от техните творби, колкото и приятни за слушане да са. Има творци, чийто мощен потенциал разтърсва цяла епоха в изкуството, променя параметрите на изразните средства, създава нови елементи на композиционно структуриране, хармонично обогатяване и драматургично съпоставяне, което ги прави несравними двигатели на музикалното развитие. Без тях е трудно да си представим епохата, в която живеят. Романтизмът не би бил същия, ако Роберт не се бе появил и оцветил с лесно наранимата си душа, с тънката чувствителност на разделение между Флорестан и Еузебий, при които като че ли не съществува баланс. Чувствата преливат неочаквано, с рязък контраст, почти лудешки метроритъм, който създава неповторимата атмосфера на Шумановата музика. Болшинството от клавирните си творби, Шуман създава до 30-годишна възраст. Но те “казват” толкова много не само за неговата дълбока и чувствителна природа, но и за тенденциите на времето, в което закостенелите идеи на “филистерството” не могат да удържат ярките потоци на новото изкуство, въплъщаващо страст, емоция, интимна лирика, поетична пейзажност, но и същевременно железния ритъм на “новата” токата.
Първото произведение, което искам да предложим на нашите читатели и слушатели е Крайслериана оп.16. Тези осем фантазии, групирани в единно произведение са посветени на Фредерик Шопен- композитор пред когото Роберт Шуман се е прекланял. “Шапки долу господа, пред вас стои гений”, това са думи на един гений за друг. Колко ли различно звучат те в нашата, раздирана от ненужни амбиции и страсти епоха.
Сякаш крехката душа на Шопен намира място в това гениално Шуманово произведение, което протича на един дъх и в което статиката на бавните интермедии се сблъсква с неудържимите моменти на раздираща от страст и отчаяние изразност. За да завърши с един изпълнен с мъдрост финал, в който “поетът” Шуман говори и обобщава своята визия за света, в който твори и който отразява със своето богато въображение.
Ще Ви предложим изпълнение на Николас Економу- непризнатият кипърски гений, който рано напуска този свят и който ако беше представител на западноевропейска страна с традиции в класическата музика би бил далеч по-известен.
И все пак в неговото изпълнение хомогенно балансират геният на композитора и геният на изпълнителя (който е същевременно блестящ пианист, композитор и импровизатор)

В деня на рождението на Роберт Шуман- 8 юни:
Прекрасният вокален цикъл “Любовта и животът на жената”, оп.42. Тържество на чистия дух, прекрасното въобръжение, лиризъм и финес.

Уникални посетители: 789