ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ


Сава Димитров, Владимир Аврамов, Красимир КюркчийскиРецензии за проф. д-р Венцислав Киндалов

Имаме удоволствието да представим на вниманието на читателите на “Музикален логос” серия от рецензии, написани за изтъкнатия български артист и педагог проф. д-р Венцислав Киндалов от редица видни български творци: проф. Сава Димитров, проф. Владимир Аврамов, Красимир Кюркчийски. Представените текстове са изключително ценни със своята историческа стойност – писани преди повече от двадесет години, те очертават творческия път на световно признатия български майстор на флейтата, отразен през погледа на авторите – творци и артисти с неоценим принос за развитието на българската музикална култура.

 

 

 

Уникални посетители: 119