ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
Ростислав ЙовчевРецензии-3

Вече няколко години, рубриката Рецензии публикува професионални рецензии за наши колеги, на които предстои изпълнение на националните минимални изисквания, свързани със заемане на определена академична длъжност. Тъй като сме признати от НАЦИД за отговарящи на стандартите им за публикации и рецензии, отново използваме случая да поканим нашите колеги да използват рубриките Рецензии в Музикален логос, както и научни публикации в същия раздел, напълно безплатно, за да успеем да подпомогнем развитието им по нелеката стълба на академично израстване. Досега в този раздел имаме Рецензии- 1 и Рецензии-2. Поради многото публикувани рецензии и с оглед по-лесното им намиране в отделните рубрики, в навечерието на 2021г., стартираме Рецензии-3

Рецензии за Валери Пастърмаджиев

Рецензия за Нона Кръстникова и Мария Русева

Рецензии за Иванка Нинова

Качено на 19 септември 2018г. и (препечатана с любезното съдействие на колегите от Нюз БГ Репортер)

Уникални посетители: 390